Kancelaria Notarialna Łukasz Kupis Adam Rusek s.c.

Kancelaria prowadzona jest od roku 2013 – pierwotnie w formie indywidualnej kancelarii notarialnej przez notariusza Łukasza Kupisa. W 2016 roku do zespołu dołączył notariusz Adam Rusek, a kancelaria rozpoczęła działalność w formie spółki cywilnej. Kancelaria działa w oparciu o przepisy ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Sporządzamy akty notarialne z zakresu prawa cywilnego, kodeksu spółek handlowych, prawa spółdzielczego, ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowy deweloperskie, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i innych.

Notariusz od 2013 roku.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pt. „Ochrona kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych” obronił przed prof. Andrzejem Kidybą. Aplikację notarialną odbywał w Krakowie, a praktykę zawodową zdobywał w Kielcach.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Treść Zakładki
Treść Zakładki
nieruchomości

Sporządzamy akty notarialne dotyczące sprzedaży, darowizny, zamiany, datio in solutum wszelkich nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych.

PRAWO SPÓŁEK

Sporządzamy umowy oraz protokoły dotyczące wszystkich rodzajów spółek, zarówno osobowych jak i kapitałowych. 

Sporządzamy również uchwały dotyczące przekształcenia, zmiany fromy  prawnej działalności. 

prawo spadkowe

Sporządzamy każdy rodzaj testamentu.

Akty poświadczenia dziedziczenia.

Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwem zmarłego.

Wszelkie umowy, ugody, oświadczenia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego.

ADRES

25-017 KIELCE
UL. PADEREWSKIEGO 7/14

TELEFON

412406360 SEKRETARIAT

664053553 ŁUKASZ KUPIS

663025025 ADAM RUSEK

EMAIL

biuro@kupis.eu 

lukasz@kupis.eu

adam.rusek@rusek.pl

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

9.00 – 17.00

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Notariusz Łukasz Kupis lub Adam Rusek, prowadzący Kancelarię Notarialną w Kielcach , przy ulicy Paderewskiego, nr telefonu 41 240 6360 , adres e-mail lukasz@kupis.eu adam.rusek@rusek.pl dalej jako „ADO”). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. z dnia 2017.12.11) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych, Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie; przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej, do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przewiń do góry